Vi ger dig rätt verktyg!

Invida Talk erbjuder digital samtalsterapi med kognitiv beteendeterapi, KBT, online. Vi behandlar tex; depressioner, utmattningsproblematik, oro, ångest, relationsproblem, fobier mm. Då tillgången till kvalificerad samtalsterapi på en fysisk mottagning ofta är begränsad möjliggör vi tillgängligheten av samtal för fler människor genom att erbjuda digitala samtal, oberoende geografisk plats och tid. Att välja samtal online sparar både tid och onödiga utsläpp i miljön för resor till och från en fysisk mottagning. Allt fler människor använder sig idag av terapi online och att genomföra samtal digitalt har i studier påvisats ha samma effekt som vid fysiska möten. Våra kunder är i dag allt från landsting, försäkringsbolag, företag och privatpersoner.

$value['s_innehall_bild']['alt'];

Vad är kognitiv beteendeterapi?

KBT kan tillämpas vid stress, ångest, depression, nedstämdhet, sömnproblem och andra negativa känslotillstånd. I KBT fokuserar man på nuet och framtiden och du får i behandlingen hjälp med att förstå dina tankesätt och tankemönster för att komma vidare i livet. Terapeuten ställer frågor kring beteenden, tankar och känslor för att kunna kartlägga och förstå problemen. Målet med behandlingen är att utveckla sätt för att du ska kunna hantera och förhålla dig till, eller bli fri från, jobbiga tankar, känslor och beteenden längs vägen.

Hur går det till - Så här funkar Invida Talk!

Boka tid: Boka en tid som passar dig!  Samtal med terapeut: Terapeuten kontaktar dig, se till att vara inloggad några minuter innan bokad tid.  Behandling: Sessionen startar, KBT metoden ligger till grund i våra samtal. Avslut och utvärdering: Efter samtalet får du några frågor att besvara för att vi ska få information om vad du tyckte om samtalet.

$value['s_innehall_bild']['alt'];

Vi finns här för dig!

För många av oss kan det vara svårt att på egen hand identifiera sitt problem och komma till insikt med vad man behöver för att må bättre. Vi finns därför här för er, boka en tid så hjälper vi dig på bästa sätt.

Mats Storm - Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning och diplomerad CFT-terapeut

Mats Storm - KBT Terapeut

Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning och diplomerad CFT-terapeut. Lång erfarenhet och fördjupade kunskaper inom vuxenpsykiatrin. Mats skräddarsyr gärna terapin utifrån varje individs behov för högre livskvalité.

Linda Simson - Socionom leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning samt rehabvägledare

Linda Simson - KBT Terapeut

Socionom, leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning samt rehabvägledare. Psykoterapeut med stort engagemang och lång erfarenhet inom depression- & ångestproblematik, stress- & utmattning samt krishantering och relationsproblem.