Välkomen till Invida Vårdservice

Som bemanningsföretag med fokus enbart mot vården vill vi förse landsting och regioner med yrkeskunnig vårdpersonal, oavsett om det är läkare eller sjuksköterskor för primärvård, slutenvård eller företagshälsovård. Att göra vården tillgänglig för alla samt skapa en mer jämlik vård och omsorg är något vi jobbar med dagligen.

Med våra kunniga läkare och sjuksköterskor vill vi tillföra kompetent arbetskraft där det saknas med målsättning att ingen patient eller klient ska känna oro eller behöva vänta för länge för att få den vård man behöver.

Vi jobbar med ramavtal mot många av våra landsting/regioner över hela Sverige. När du kontaktar oss kan du känna dig trygg.

Vårt uppdrag

Hitta rätt vårdpersonal med Invida Vårdservice

Invida Vårdservice har varit verksamma med bemanning och rekrytering inom vård i över 16 år. Med denna erfarenhet i ryggen kan vi tillgodose och skräddasy lösningar efter enskilda behov, allt i från enstaka vikarie över dagen till längre uppdrag eller hela team. Med stort engagemang, och god kännedom om våra konsulter kan vi leverera rätt, kvalitativ och kompetent personal till uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig service med direktkontakt till ansvarig bemanningshandläggare.

Våra affärsområden är i huvudsak
• Primärvård
• Slutenvård
• Företagshälsovård
• Både privata och landstings/region

Invida går samman med Colivia – En större marknadsplats för uppdrag

Vi är glada att dela en rolig nyhet med er – Invida har nyligen blivit en del av Colivia vårdbemanning, och vi är entusiastiska över de möjligheter det kommer att skapa för oss och för er.

Ett större utbud av uppdrag
Som en del i Colivia-koncernen får vi nu ett betydligt större utbud av uppdrag. Precis som Invida är Colivia också utvald ramavtalsleverantör i den nationella upphandlingen. Det gör att vi tillsammans täcker hela Sveriges regioner och en stor andel kommuner.

Samma kvalitet och professionalism
Vi försäkrar er om att ni fortfarande kommer att uppleva samma höga kvalitet och personliga bemötande som tidigare. Vår största prioritet är att fortsatt erbjuda er det bästa möjliga stödet och vi ser fram emot att fortsätta leverera det.

Vad händer nu?
Sammanslagningen av Invida och Colivia kommer för dig som konsult inte innebära några större förändringar. Integrationen kommer att ske gradvis för att säkerställa en smidig övergång och vi kommer att uppdatera er kring processen. Vi ser med spänning fram emot att dela denna resa med er.

Tack för ert fortsatta förtroende.