Välkomen till Invida Vårdservice

Som bemanningsföretag med fokus enbart mot vården vill vi förse landsting och regioner med yrkeskunnig vårdpersonal, oavsett om det är läkare eller sjuksköterskor för primärvård, slutenvård eller företagshälsovård. Att göra vården tillgänglig för alla samt skapa en mer jämlik vård och omsorg är något vi jobbar med dagligen.

Med våra kunniga läkare och sjuksköterskor vill vi tillföra kompetent arbetskraft där det saknas med målsättning att ingen patient eller klient ska känna oro eller behöva vänta för länge för att få den vård man behöver.

Vi jobbar med ramavtal mot många av våra landsting/regioner över hela Sverige. När du kontaktar oss kan du känna dig trygg.

Vårt uppdrag

Hitta rätt vårdpersonal med Invida Vårdservice

Invida Vårdservice har varit verksamma med bemanning och rekrytering inom vård i över 12 år. Med denna erfarenhet i ryggen kan vi tillgodose och skräddasy lösningar efter enskilda behov, allt i från enstaka vikarie över dagen till längre uppdrag eller hela team. Med stort engagemang, och god kännedom om våra konsulter kan vi leverera rätt, kvalitativ och kompetent personal till uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personlig service med direktkontakt till ansvarig bemanningshandläggare.

Våra affärsområden är i huvudsak
• Primärvård
• Slutenvård
• Företagshälsovård
• Både privata och landstings/region

Vi finns här för dig!

Söker du yrkeskunnig personal eller är intresserad av att börja som konsult hos oss, kontakta oss så hjälper vi dig!

Carina Invida

Carina Wik

Bemanning/Logistik/Ekonomi
Mobilnr: 070-540 09 79
carina@invida.se

Åse Invida

Åse Hanson-Wik

Bemanning
Mobilnr: 070-540 08 72
ase@invida.se

Agnetha Invida

Agnetha Alcazar

Avtalsansvarig
Tel: 023-14100
agnetha@invida.se